Wyślij nam ofertę
1

Adres
nieruchomości

2

Opis
nieruchomości

3

Osoba
kontaktowa

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NPRESTIGE SP. Z O.O. w ramach prowadzonej przez NPRESTIGE SP. Z O.O. działalności gospodarczej, w szczególności zaś dla realizacji celów statystycznych oraz marketingowych NPRESTIGE SP. Z O.O., jej kontrahentów i partnerów biznesowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu oraz korekty moich danych osobowych, w tym prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej lub inną drogą elektroniczną informacji marketingowych oraz reklamowych od NPRESTIGE SP. Z O.O. oraz jej kontrahentów i partnerów biznesowych. *
W czym możemy Ci pomóc?

Facebook

Instagram

Youtube